Condicions generals – Curs 2017/2018

 • Els drets de matrícula han de ser abonats per a la reserva de la plaça. Matrícula nous alumnes 45 €.
 • Durada del curs lectiu: del 18 de Setembre de 2017 al 22 de Juny de 2018 (mínim 1 trimestre).
 • Si no has estudiat anteriorment amb nosaltres o portes temps sense fer-ho, cal realitzar una prova de nivell per determinar quin és el teu nivell real d’anglès. Aquesta prova de nivell és TOTALMENT GRATUÏTA i no implica cap compromís. Té una durada de 20 minuts (oral i escrit).
 • Possibilitat d’ incorporació qualsevol dilluns de l’ any lectiu després d’ una prova de nivell i segons la disponibilitat de places.

Horaris i condicions

 • Cada hora de classe consisteix en 50 minuts lectius i 10 de descans.
 • Si vols recuperar alguna classe has de posar-te en contacte amb Secretaria i indicar-li la millor classe per fer-ho, sempre que hi hagi una plaça disponible.
 • Les lliçons en grup seran recuperables només dins del curs contractat (mensual o trimestral, segons el cas), i sempre que hi hagi places disponibles en el teu nivell.
 • Les classes one to one i one to two només seran recuperables previ avís de 48 hores i sempre dins del curs contractat (màxim dos canvis per curs).
 • No se certifiquen cursos amb menys del 75% d’assistències, el lliurament de45  .
 • AIT Language School es reserva el dret de no obrir una classe si no arriba al nombre mínim d’alumnes (4).
 • Grups reduïts de 6 a 8 alumnes per aula (amb un màxim de 10 alumnes).
 • Professors angloparlants nadius i bilingües especialitzats en el Mètode Callan.

Calendari de vacances i dies no lectius (no recuperables per no entrar en calendari lectiu):

 • Nadal (del 25/12/2017 al 5/01/2018 ambdós inclosos)
 • Setmana Santa (del 26 de Març al 2 d’Abril de 2018, ambdós inclosos)
 • Desembre (Dias 6, 7 i 8 de Desembre)
 • Febrer (Dia 12 només l’Ametlla)
 • Maig (Dia 1, Dia 21 només la Garriga)

Material i condicions

 • Material lectiu NO inclòs en els cursos.
 • Està prohibida la reproducció total o parcial de qualsevol material del Mètode Callan per estar emparats sota la llei de drets d’ autor.
 • És obligatòria la compra dels llibres de text del Mètode Callan per al correcte seguiment del curs.
 • Els exàmens, exercicis o qualsevol material que hagi estat lliurat pels alumnes es destruirà als tres mesos; per tant no serà possible la modificació de les avaluacions passat aquest temps.

Anul·lació i pagaments

 • Si un alumne suspèn les seves classes un cop començat el trimestre haurà de pagar-lo íntegrament.
 • La no assistència no eximeix el pagament de la quota sota cap concepte.
 • No es retornaran els imports un cop començat el curs sota cap concepte.
 • Els preus indicats són tarifa per persona.
 • Si un alumne causa baixa haurà d’ avisar a Secretaria amb 15 dies d’ antelació al començament del trimestre.
 • En el cas de la devolució d’ un rebut domiciliat, se li aplicaran les despeses bancàries corresponents.

Protecció de dades

 • Política de protecció de dades: En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades que ens faciliti com a alumne passaran a formar part d’un fitxer del qual és responsable ELITE QUANTUM SL (AIT LANGUAGE SCHOOL), per a la informació, administració i gestió d’accions de formació d’anglès, i per a informació d’ altres activitats formatives relacionades, utilitzant en el seu cas cartes, correus electrònics o sms. Si no desitja rebre informació en el futur sobre aquestes accions i/o activitats, en l’apartat corresponent del full d’inscripció (matrícula) o comuníquen-ho per escrit a l’adreça indicada. Així mateix, quan sigui aplicable, presta el seu consentiment perquè les seves dades personals poden ser cedides a les administracions públiques i/o organitzacions que les subvencions, per desenvolupar les mateixes finalitats esmentades. Així mateix, se l’informa de la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant ELITE QUANTUM S.L., al Carrer Francesc Macià, 9 de l’Ametlla del Vallès, 08480 Barcelona, acreditant la identitat de l’usuari.
 • El fet de matricular-se pressuposa la conformitat i acceptació de totes les condicions aquí exposades.
 • EL CENTRE ES RESERVA EL DRET D’ ADMISSIÓ.

Posa't en contacte amb nosaltres