Learn English in a quarter of the time!

Mètode Callan

Què és el Mètode Callan?


Callan Method
 va ser creat el 1960 per Robin Callan i es tracta d’un mètode que ha revolucionat el sistema d’aprenentatge d’anglès i que en l’actualitat s’empra en més de 25 països de tot el món. La seva efectivitat es basa fonamentalment en dos factors:


  • Enfocament pràctic
     
    – per dominar un idioma és primordial practicar-lo.
  • Agilitat de les classes – es busca que l’alumne perdi el costum de traduir mentalment, adquireixi velocitat en la comprensió oral i es mantingui concentrat al màxim durant tota la classe.

En tractar-se d’un mètode conversacional et permetrà aprofitar cada minut que passis a classe i desenvoluparàs les teves capacitats quatre vegades més ràpid. S’aconsegueix indirectament que l’alumne entreni la seva memòria molt millor que amb altres mètodes; d’aquesta manera, és més difícil que els coneixements s’oblidin.

Com funciona el Mètode Callan?

Agilitat didàctica i interacció constant professor-alumne es combinen en una classe amb el 
Callan Method
, aconseguint en el menor temps possible que l’alumne sigui autònom en l’ús de la llengua anglesa.

10 raons que t’ajudaran a escollir el Mètode Callan

Amb el Mètode Callan aprendràs anglès d’una forma ràpida i agradable. Assistiràs a classes molt dinàmiques, on els alumnes responen a les preguntes que fa el professor el més ràpidament possible, sense tenir temps a preparar-se les respostes. Amb la pràctica, aconseguiràs parlar anglès en poc temps i amb confiança.

Con el Método Callan mejorarás la capacidad de comunicación y la comprensión auditiva, consiguiendo la suficiente confianza para hablar y expresarte en inglés. Nuestros profesores son nativos y bilingües (profesionales cualificados y formados en el Método Callan), por lo que las clases serán totalmente en inglés. Aprenderás a pensar y hablar en inglés de forma espontánea, sin tener tiempo a traducir antes de hablar.
El profesor te hará preguntas en las que se incluye una palabra o concepto gramatical importante.
No te preocupes si no respondes a la primera: el profesor realiza la misma pregunta varias veces durante las siguientes clases. Con la repetición, entenderás mejor la respuesta y la recordarás más fácilmente..
Con el Método Callan repetirás los temas aprendidos durante la siguiente lección, con el objetivo de realizar una revisión constante para asimilar una mejor pronunciación del inglés. 
La corrección de los errores se realizan en el momento. Dicha corrección se hace a través de la imitación, repitiendo el error y seguidamente utilizando la versión correcta. Con la corrección y progresión, aprenderás más rápidamente.
Con los resultados obtenidos de varios estudios en universidades de Japón, se ha demostrado que con el Método Callan se obtiene un mayor progreso que con otros métodos para aprender inglés.
La estructura del Método Callan te permitirá practicar primero las palabras más importantes para poder mantener una conversación. Con el progreso y el aumento de dificultad según los distintos niveles de Callan, se introducen palabras, expresiones y conceptos gramaticales más complejos.
El Método Callan consta de 12 niveles diferentes, desde principiante hasta avanzado. Tu nivel será determinado mediante una prueba de nivel oral y escrita
La velocidad de las clases no te permiten pensar en tu propio idioma, ni preocuparte de si has usado la gramática de forma correcta. Aprenderás a hablar como un reflejo, como lo hiciste al aprender tu propia lengua cuando eras niño/a.
El número de alumnos por clase está entre 6 y 8, con un máximo de 10. De esta manera tendrás mayor atención y práctica oral por parte del profesor.
Las clases del Método Callan son dinámicas y llenas de acción, por lo que no te aburrirás. Disfrutarás de cada hora que estudies en nuestra escuela, realizando un progreso constante.

Prova el mètode CALLAN

Perquè puguis comprovar per tu mateix/a l’efectivitat del Mètode CALLAN:

 
Et convidem a una classe gratuïta
 
Per una de les nostres acadèmies i reserva una cita. Gaudeix d’una classe gratis d’anglès, on comprovaràs l’agilitat de les nostres classes i com els alumnes avancen en cada sessió.

El teu mètode per aprendre anglès en 3 senzills passos

Paso 1 del Método Callan

Primer pas Escoltar i parlar anglès

Escoltar:

És la presa de contacte amb el mètode. En aquesta fase el professor ajuda a construir les respostes i suggereix vocabulari, superant així les primeres dificultats.

Conversa guiada:

És un mètode conversacional que es basa en  la pregunta-resposta, on s’aconsegueix que l’alumne parli anglès des del primer dia.

Evitar traduir:

Les paraules s’ aprenen sense traduir-les ni escriure-les el que redueix la confusió amb termes similars en la seva llengua i ajuda a la correcta pronunciació.

Velocitat i soltesa:

La velocitat de les classes va augmentant conforme els alumnes van adquirint soltesa, mantenint la concentració durant tota la classe imitant la velocitat d’una conversa real.

Paso 2 del Método Callan

Segon pas Repassar i assimilar

Repetir per recordar:

Tot el que es va aprenent es torna a repassar periòdicament fins a aconseguir que l’ alumne usi espontàniament els coneixements adquirits. 

Perfeccionar la pronunciació:

A través del sistema pregunta-resposta, el professor corregeix els errors de pronunciació i entonació.

Automatisme:

La velocitat esdevé dinamisme i així els alumnes aconsegueixen respondre automàticament en anglès, sense haver de pensar primer en la seva llengua materna.

Paso 3 del Método Callan

Tercer pas Llegir i escriure correctament

Lectura:

L’ alumne pot llegir el vocabulari, aprenent i practicant a les classes de forma natural.

Dictat:

El dictat ens ajuda que els alumnes treballin l’escriptura, habituant-se a escoltar diferents accents i entonacions.

L’ estructura de les classes

Les classes del Mètode Callan tenen una durada de 50 minuts, que es divideixen en:

Expressió oral (25 minuts)
El professor fa preguntes aleatòriament als alumnes de l’ après anteriorment. Durant aquesta part de la classe, els llibres han de romandre tancats.

Comprensió lectora (10 minuts)
Cada alumne, de forma ordenada, llegirà una part la lliçó de Callan. El professor llegeix al costat de l’ alumne amb l’ objectiu de corregir qualsevol error de pronunciació que es pugui cometre i, alhora, que els altres alumnes escoltin la pronunciació correcta. Els llibres estan oberts durant aquesta part de la classe.

Pràctica escrita / Dictat (5 minuts)
El professor fa el dictat marcat al llibre, repetint cada frase dues vegades, amb la finalitat que els alumnes puguin entendre correctament la pronunciació. Un cop acabat el dictat, el professor torna a repetir-ho una tercera vegada. Després de la lliçó, els mateixos alumnes corregeixen el dictat.

Expressió oral (10 minuts)
El professor introdueix nou vocabulari que practiquen els alumnes amb el sistema de pregunta-resposta. En aquesta última part, els llibres estan tancats.

Posa't en contacte amb nosaltres