Tant si ets principiant com si posseeixes un nivell intermedi alt, et garantim un programa que et motivarà per adquirir nivells més elevats de fluïdesa. Qualsevol que sigui el teu nivell d’anglès al començament del curs, et beneficiaràs enormement.

Vols comprovar el teu nivell d’anglès ara mateix?

Fes-ho amb el nostre test online.

Taula de certificacions reconegudes d’ acord amb el CEFR*

Callan Stage CEFR* Standard Level
Stage 1 A 1.1 Beginner
Stage 2 A 1.2 Elementary
Stage 3 A 2.1 Pre-Intermediate 1
Stage 4 A 2.2 Pre-Intermediate 2
Stage 5 B1 1.1 Lower Intermediate 1
Stage 6 B1 1.2 Lower Intermediate 2
Stage 7 B1 2.1 Intermediate 1
Stage 8 B1 2.2 Intermediate 2
Stage 9 B 2.2 Upper Intermediate 1
Stage 10 B 2.2 Upper Intermediate 2
Stage 11 C 1.1 Advanced 1
Stage 12 C 1.2 Advanced 2

 

(*) CEFR. The Common European Framework of Reference for Languages.

Nivells del Callan Method

Callan Stage 1 & 2

 Comunica a base de paraules soltes i amb moltíssimes dificultats en contextos molt senzills. Desconeix l’ estructura gramatical base i per tant no pot exercir cap funció professional que requereixi l’ ús de l’ idioma.

Callan Stage 3 & 4

Entén frases i preguntes senzilles. Aconsegueix comunicar els seus desitjos i donar informació bàsica. És capaç de llegir i escriure frases emprant estructures bàsiques. Comença a comprendre amb ajuda.
Exàmens Cambridge: KET-Key English Test

Callan Stage 5 & 6

Entén un nadiu que parli sobre temes generals i s’ expressa a nivell bàsic en situacions quotidianes. Comprèn i sap llegir en línies generals, textos senzills.
Exàmens Cambridge: PET-Preliminary English Test

Callan Stage 7 & 8

Entén un nadiu que parla normalment en un context conegut i és capaç de mantenir una conversa distesa. Pot conversar amb un col·lega, comprèn textos sobre assumptes coneguts i sap redactar textos senzills.

Callan Stage 9 & 10

Sobreviu en un context professional a l’ estranger, essent capaç de comunicar les seves idees i opinions i entendre un grup d’ interlocutors. Sap fer trucades telefòniques, traduir documents i redactar cartes.
Exàmens Cambridge: FCE-First Certificate

Callan Stage 11 & 12

Entén en qualsevol context i participa en converses de grup. Així, pot participar en reunions i fer presentacions orals. Saber prendre apunts i redactar informes. Pot exercir una feina a l’ estranger.

Callan Stage 13 & 14

Domini no nadiu.
Exàmens Cambridge: CAE-Advanced Certificate

Callan Stage 15 & 16

Domini.

Posa't en contacte amb nosaltres